Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец

П О К А Н А

Дирекция "Бюро по труда" гр. Берковица има удоволствието да покани работодателите от община Вършец за участие в информационна среща за популяризиране на проектите "Младежка заетост+" и "Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица".

Срещата ще се проведе на 03.06.2024 г. от 10.00 часа в Читалище „Христо Ботев-1900“ гр. Вършец.

НА 2 ЮНИ ОТ 12:00ч. В ОБЛАСТ МОНТАНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕНИРОВКА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

ВСЕБЪЛГАРСКИ VII-МИ КОНКУРС „НАГРАДА ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ ЗА СОНЕТ – ПЕСЕН 2024“ ОТ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

 • За участие със съгласие за публикуване чрез псевдоним или лично, изпратете до 17-ти юли 2024 г. текстов файл (.doc), съдържащ един непубликуван сонет в 14 стиха, на е-поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Сайт: „Бивалица“.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ГР. МОНТАНА И ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

О Б Я В А

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ГР. МОНТАНА  И

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

О Р Г А Н И З И Р А Т

Безплатни анонимни изследвания с бързи тестове за Хепатит В  и С, Сифилис и ХИВ в сградата на „Медицински център – Вършец“  на 06.06.2024 г. /четвъртък/ в

кабинет 111, ет.1 от 10.00 ч.  до 12.00 ч. 

КОНТРОЛ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЕЗАКАРИЗАЦИИТЕ

Дезакаризациите с химични средства се провеждат върху предварително окосени тревни площи, разчистени от храсти, нападали клони и гниеща растителност. Преди да започне акарицидната обработка се отчита относителната численост на популацията въру конкретния терен. Подробната методика за отчитане на численост и ефективност може да се намери на интернет адрес: https://www.ncipd.org/images/UserFiles/File/DDD/ukazanie_disinsection.pdf, стр. 3, 10-11. Особено внимание при обследването се отделя на периферните участъци на обекта и такива с пълзяща и увивна растителност, под които земната повърхност се задържа дълго време влажна и благоприятна за кърлежите.

Дезакаризацията се провеждат сутрин, след опадане на росата, при скорост на вятъра не повече от 4 м/сек. Пръска се върху сух терен. Ако е валял дъжд, е необходимо да минат минимум 48 часа, и минимум толкова време след дезакаризацията, също да няма валежи. За целта се следи метеорологичната прогноза.

За третиране на кърлежите на открито се използват биоциди – течни концентрати на пиретроиди. Разреждането на препаратите и изборът на разходна норма се събразяват с инструкциите от етикета на конкретния препарат и числеността на популацията. За голяма част от препаратите са посочени два варианта на разреждане: с ниска и висока концентрация, в зависимост от числеността на кълежите. Обработките с гръбни ръчни/моторни пръскачки се извършват с умерен ход на оператора по терена и с подходяща скорост на превозното средство (не повече от 16-18 км/ч),  така че токсичният спрей, който попада върху единица площ, да обезпечи необходимата летална доза. Обръща се внимание на по-трудно достъпните места. В периметър около обекта се прави бариерно опръскване – върху тревна и храстова растителност.

На 24-ия час след обработката, отново се отчита числеността на популацията, според горепосочената методика. Чрез данните от двета замервания (преди  и след  обработката), се определя ефективността на дейността. Ефективността на обработката се счита за добра, ако редуцирането на числеността на кърлежите е над 80%. Важно условие е да се предотврати достъпа на безстопанствени кучета и котки в обекта. Ако ефективността е незадоволителна (под 80%), обработката се повтаря. Ако успеваемостта е висока, следва мониторинг върху същия терен с кратност поне веднъж месечно. Мониторинг се провежда от втората половина на февруари месец до към края на октомври или, докато температурата на въздуха падне под 5-80 C.

За редуциране на кърлежовите популации е необходимо да се проведат изтребителни мерки и срещу гризачите, при наличие на такива. Мерките за безопасност към гражданите, домашните живони и околната среда по време и след на обработките са стандартни мерки при провеждане на химични дейности срещу вредители на открито.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ ОТНОСНО НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ УХАПВАНИЯ ОТ КЪРЛЕЖИ И ПОВЕДЕНИЕ СЛЕД УХАПВАНЕ

В сезона на активност на кърлежите (от втората половина на февруари до към края на октомври) се препоръчва избягването на зони с висока трева и храсти, както и гористи местности. Носенето на дълги панталони покриващи глезените, високи ботуши, горни дрехи с дълги ръкави, шапка, вмъкването на панталоните в чорапите и на горните дрехи в панталоните, се счита като добра защитна мярка срещу ухапване от кърлежи. Да се носят дрехи със светъл цвят. Докато човек е на открито, желателно е да се преглежда, колкото се може по-често за евентуално полазили кърлежи. След всяко седене или лягане по земята проверката е задължителна. Да се има предвид, че младите незрели форми на кърлежите (ларви и нимфи) са с малки размери и трудно забележими. За по-добра видимост може да се ползва лупа. Преглеждат се особено внимателно задната част на  коленете, слабините, под мишниците, зад ушите, корема, долна част на краката. Кърлежите могат да бъдат сбъркани с лунички, бенки или други пигметни петна по кожата.

Като допълнителна защитна мярка могат да се използват репеленти срещу кръвосмучещи насекоми и кърлежи. Репелените, макар и да не гарантират пълна защита, имат свойството да отблъскват кърлежите и да ги държат на разстояние от човек, чиято кожа или дрехи са обработени. Третират се дрехи и кожата по открити части на тялото. Най-често репелентите съдържат някоя от активните съставки: диметилтолуамид, IR3535 и икаридин. Репеленти с перметрин са разрешени само за обработка на дрехи, платове, брезенти, инсектицидни мрежи и др.

На пазара репелентите се предлагат под формата на аерозоли, лосиони, кремове и гелове. Някои от по-основните препоръки при употребата им са следните:

 • Репелентите се нанасят на равен тънък слой върху кожата, така че да се получи достатъчно омокряне, но без стичане;
 • При мазане на лицето с аерозол, първо се пръска върху ръката, а после се разнася върху лицето, като не се маже близо до устата и очите;
 • При употреба върху кожата и дрехите на деца до 12 години, репелентите се нанасят от възрастен, като дланите и пръстите на ръцете не се обработват, за да не се погълне репелента от децата;
 • След прибиране на закрито репелентите се отмиват от кожата с вода и сапун;
 • Репеленти не се нанасят върху наранена или раздразнена кожа;
 • Репелентите не се нанасят едновременно със слънцезащитни продукти;
 • Репеленти с диетилтолуамид не се препоръчват за деца на възраст под 2 години, бременни жени и майки-кърмачки;
 • Репелните с диетилтолуамид може да причинят увреждане на синтетични материали (рамки на очила, каишки на часовници, изкуствени тъкани);
 • Репелените с икаридин не се препоръчват за деца на възраст под 2 години;
 • Репелените с IR3535 не се препоръчват за деца на възраст под 1 година;

Изброените препоръки могат да се намерят и на адрес: https://www.ncipd.org/images/UserFiles/File/DDD/repellents.pdf

Ако върху тялото е открит кърлеж, следва незабавно отстраняване от медицинско лице или с помощта на пинсета в домашни условия. Кърлежът трябва да се хване максимално близо до кожата и да се издърпа. Инструкции за поведението на хората след ухапване от кърлеж могат да се намерят на интернет адрес:  https://www.ncipd.org/images/Structure/Microbiology/Uhapvane.pdf или да се следват препоръките на личния лекар.

Провеждане на 15-ти Национален преглед "Димитър Пеев" - Вършец 2024 г.

Община Вършец организира провеждането на XV национален преглед на ученическите духови оркестри и мажоретни състави „Димитър Пеев“ - Вършец 2024 г. 

 ПРОГРАМА:

 11 май (събота)

16:30 часа – Дефиле на участниците по централната градска улица "Република" до НЧ "Христо Ботев-1900"

17:00 часа - Откриване на прегледа и представяне на участниците

17:15 часа- Концертна програма (на естрадата пред НЧ "Христо Ботев-1900")

12 май (неделя)

10:30 часа- Дефиле на участниците по алеята с чинарите от парк "Свети Мина" до НЧ "Христо Ботев-1900"

10:50 часа- Концертна програма

13:00 часа – Награждаване на участниците и закриване на прегледа (на естрадата пред НЧ "Христо Ботев-1900")

 

 

ОБРАБОТКА СРЕЩУ БЪЛХИ И КЪРЛЕЖИ

На 06.06.2024 г.(четвъртък)  (при подходящи метеорологични условия) от 21:00 ч. до приключване на обработката, фирма "Д.Д.Д. - 1" ООД ще проведе дезинсекция (втора обработка) срещу бълхи и дезакаризация срещу кърлежи на тревни площи, улична мрежа, паркови алеи, детски площадки  и други площи в гр. Вършец и кв. Заножене.

Обработката ще се извърши с подвижен многофункционален генератор  за мащабна ларвицидна и имагоцидна обработка, тип Spray Team Elite 21S-300PD + ес, с възможност за аерозолни обработки, ULV  обработки /ултрамалообемно третиране/ и топъл аерозол, монтиран на автомобил

MITSUBISHI L -200 с повишена проходимост

Използван препарат -  Айкън 10 КС.